เธอยัง

สองคนหนึ่งใจ

(ฉันคิด) ฐานะอะไร

วันวาเลนไทน์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาการศึกษา

การนำ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้แก้ปัญหาการศึกษา

โลกในยุคปัจจุบันได้หมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน จากที่เคยเชื่อว่าโลกกลม ปัจจุบันนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกแบนเพราะว่าการสื่อสารได้เชื่อมต่อให้กับคนทั่วโลกเพียงปลายนิ้วสัมผัส จะอยู่ตรงไหนก็สามารติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทุกๆคนมีโลกเสมือนจริงที่ค่อยเฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลา มี social  network ทั้ง facebook hi5 MSN ที่ทำให้เราสามารถติดต่อกันง่ายขึ้น    นีคือโลกในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน
                ในแวดวงด้านการศึกษาจากที่เราได้ปฎิรูปการศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนมายุคปัจจุบันที่วงการศึกษามีแต่ผู้คนจ้องแต่จะทำวิทยะฐานะ มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในการสอนแต่ลืมนึกถึงบริบทและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ครู ทำทุกอย่าง ยกเว้นสอนหนังสือนี้คือโลกความจริงของการศึกษาไทย   ครูยังเป็นบุคลากรที่มีค่าในการศึกษาที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนต่างๆให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่เป้าหมายวางไว้ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  โรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันมีอยู่หลายหมื่นโรงเรียนในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล ซึ่งสามารถช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่คุณครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี แบ่งเบาภาระครู ผู้อำนวยการซึ่งส่วนใหญ่นึกถึงแต่ความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานมีโอกาสจะย้ายจากที่ดีไปอีกที่หนึ่งตามวิถีทางแห่งราชการหรือวิถีทางแห่งตนเอง แต่ลืมนึกถึงที่จะพัฒนาคนรอบข้างตัวคุณ

                การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษามีใครบ้างคนชอบคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์นั้น ในความเป็นจริงแล้ว นวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ที่เราได้คิดค้นในการเรียนการสอนอาจจะเป็นแค่ต้นไม้หนึ่งตน แต่ต้นไม่นั้นเราสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราคาดหมาย  สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประเภท
LMS (Learning Management System) เช่น moodle obecLMS  ล้วนเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและนักเรียน ถ้ามาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเด็กยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่มี อินเตอร์ช้า เหมือนไก่ได้พลอยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ทำอะไรได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการการนำ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้แก้ปัญหาการศึกษาคือ 4 M 1.man 2.money 3.management  4.Material ถ้าทุกอย่างพร้อมความสำเร็จก็จะอยู่แค่เอื้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น