เธอยัง

สองคนหนึ่งใจ

(ฉันคิด) ฐานะอะไร

วันวาเลนไทน์

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

Enhanced Stacking นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

Enhanced Stacking
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อEnhanced Stacking Technology

Enhanced Stacking เป็นเทคโนโลยีใหม่ของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Switch ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับท่านได้อย่างมากมายในการดูแลและจัดการกับอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน ด้วยเทคโนโลยี Enhanced Stacking จะทำให้ท่านจะสามารถดูแลและจัดการกับอุปกรณ์ Switch หลายๆ ตัวของท่านอย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Switch ไว้ในที่ที่ต่างๆ กัน และสามารถทำการดูแลจัดการได้โดยใช้ IP Address เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นเทคโนโลยี Enhanced Stacking นั้นจะต่างจากการ Stacking แบบธรรมดาทั่วไป หรือที่เราเรียกว่า Traditional Stack โดยที่ Enhanced Stacking จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า ท่านสามารถดูแลจัดการอุปกรณ์ Switch ได้พร้อมกันหลายๆ ตัว ด้วย IP Address เพียงหมายเลขเดียว โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ Switch เหล่านั้น ไว้ในสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆ กัน อย่างเช่นติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack เดียวกันเหมือนการ Stack แบบธรรมดาทั่วไป แต่ด้วยเทคโนโลยี Enhanced Stacking ท่านสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ Switch เหล่านั้นไว้ต่างห้อง, ต่างชั้น หรือแม้กระทั่งต่างอาคารกันก็ตาม โดยที่ท่านยังสามารถดูแลจัดการอุปกรณ์ Switch เหล่านั้นได้พร้อมกันเหมือนกับการ Stack แบบธรรมดา


Traditional Stacking

เราสามารถนำเทคโนโลยี Enhanced Stacking มาใช้งานได้อย่างง่าย เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Switch ที่เราต้องการจะทำ Enhanced Stacking เข้าด้วยกันทางพอร์ต Fast Ethernet 10/100Base-TX หรือจะเป็นพอร์ต Fiber Optic ก็ได้ในกรณีที่ต้องการระยะที่ไกลมากขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถนำเทคโนโลยี Enhanced Stacking มาใช้ดูแลจัดการอุปกรณ์ Switch ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันโดยตรงก็ได้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าอุปกรณ์ Switch ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงเหล่านั้น จำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบเครือข่ายเสมือน หรือ VLAN (Virtual LAN) เดียวกัน


Enhanced Stacking Connection (Fast Ethernet & Fiber)

เทคโนโลยี Enhanced Stacking ในปัจจุบันนั้น สามารถรองรับการเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ Switch ได้สูงสุดถึง 24 ตัว โดยที่เราสามารถจะทำการดูแลและจัดการกับอุปกรณ์ Switch ทั้ง 24 ตัวนั้นได้โดยใช้ IP Address เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นเอง


ข้อดีของเทคโนโลยี Enhanced Stacking

  • ทำให้เราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของการดูแลและจัดการกับอุปกรณ์ Switch ที่อยู่ต่างพื้นที่กัน หรืออยู่ห่างกัน เช่น อยู่ต่างชั้น ต่างอาคารกันได้ในเวลาเดียวกัน
  • ทำให้เราสามารถดูแลและจัดการอุปกรณ์ Switch หลายๆ ตัวได้ โดยใช้ IP Address เพียงหมายเลขเดียว ซึ่งจะทำให้เป็นการประหยัด IP Address ที่จะใช้ในการดูแลและจัดการระบบเครือข่าย

ตัวอย่างที่ 1ตัวอย่างที่ 2


ข้อแตกต่างระหว่าง Enhanced Stacking กับ Traditional Staking

  • อุปกรณ์ Switch ที่รองรับเทคโนโลยี Enhanced Stacking นั้นสามารถที่จะติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นต่างห้องกัน ต่างชั้นกัน หรือแม้กระทั่งต่างอาคารกัน โดยที่เรายังสามารถทำการดูแลจัดการอุปกรณ์ Switch เหล่านั้นได้จากที่ใดที่หนึ่งในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ Traditional Stack จะถูกจำกัดด้วยขนาดความยาวของ Stacking Cable ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดความยาวเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้น ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Switch ที่ต้องการจะทำ Traditional Stack ไว้ที่เดียวกัน อย่างเช่น ไว้ในตู้ Rack เดียวกัน เป็นต้น
  • อุปกรณ์ Switch ที่ใช้งานเทคโนโลยี Enhanced Stacking นั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ Stacking Module หรือ Stacking Cable เหมือนกับการทำ Traditional Stacking ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว
  • การทำ Traditional Stacking ของอุปกรณ์ Switch ในปัจจุบันนั้น จะจำกัดอยู่ที่อุปกรณ์ประมาณ 4 – 8 ตัวในหนึ่งกลุ่มเท่านั้น ในขณะที่เทคโนโลยี Enhanced Stacking สามารถดูแลจัดการอุปกรณ์ Switch ได้พร้อมกันมากสุดถึง 24 ตัวในกลุ่มเดียวกัน ทำให้ Enhanced Stacking มีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูง
  • เทคโนโลยี Enhanced Stacking มีความสามารถในทำการกำหนดอุปกรณ์ Switch ตัวใดตัวหนึ่งสำหรับทำหน้าที่สำรองอุปกรณ์ Switch หลัก (Redundant Master Switches) ในกรณีที่ Switch ตัวหลัก หรือ Main Switch เกิดเสียหรือมีปัญหา เราก็ยังสามารถดูแลและจัดการอุปกรณ์ Switch ในกลุ่มเดียวกันที่เหลืออยู่นั้นโดยใช้เทคโนโลยี Enhanced Stacking ได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งจะต่างจาก Traditional Stacking ที่จะมีอุปกรณ์ Main Switch เพียงตัวเดียว และไม่มีความสามารถในการสำรองอุปกรณ์ Switch ตัวอื่นมาทำงานเป็น Main Switch แทน นั่นทำให้เมื่อใดก็ตามที่ Main Switch เกิดเสียขึ้นมา เราจะไม่สามารถทำการดูแลจัดการกับอุปกรณ์ Switch ที่เหลือในกลุ่มของ Traditional Stack เดียวกันได้เลย

Redundant Link

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Enhanced Stacking นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น และช่วยให้เราสามารถดูแลและจัดการกับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายของเราได้อย่างสะดวกและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีระบบสำรอง หรือ Redundant ในกรณีที่อุปกรณ์ Switch ตัวหลักเกิดเสียหรือมีปัญหาขึ้นมาอีกด้วย ทำให้เราสามารถดูแลจัดการ รวมถึงการใช้งานระบบเครือข่ายของเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี Enhanced Stacking

ในปัจจุบันนั้นมีอุปกรณ์ Switch จากผู้ผลิตเพียงไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้น ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Enhanced Stacking ดังนั้นหากท่านเห็นว่าเทคโนโลยี Enhanced Stacking นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ และมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้งานกับระบบเครือข่ายของท่านแล้ว อยากให้ท่านตรวจสอบให้ดีก่อนว่าอุปกรณ์ Switch ยี่ห้อที่ท่านกำลังมองอยู่นั้นสามารถรองรับกับเทคโนโลยี Enhanced Stacking นี้ได้หรือไม่ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น